Historia współczesna - Solidarność 1981

Działalność Solidarności i Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Wielkopolsce w latach 1980 - 81. Rozmowa z Markiem Lenartowskim, rzecznikiem prasowym NSZZ „Solidarność” w ZPM H. Cegielski w Poznaniu. Dotyczy ogólnokrajowego strajku ostrzegawczego w październiku 1980 roku. Lenartowski deklaruje nadrobienie przez załogę strat wynikłych wskutek przestoju w pracy. Zjazd Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”. Okrąglak – skarbonka z datkami na budowę Pomnika Ofiar Czerwca 1956. Rozmowa z Jackiem Kubiakiem, przewodniczącym Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dotyczy solidarnościowego strajku ze studentami w Łodzi, w lutym 1981 r.