Historia współczesna - Strajk studentów

Felieton o proteście solidarnościowym studentów uczelni poznańskich, którzy strajkują dla poparcia postulatów uczelni łódzkich, domagających się zmian na uczelniach oraz rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Wypowiedź przedstawiciela Socjalistycznego Związku Studentów Polskich na temat udziału członków SZSP w strajku solidarnościowym z uczelniami łódzkimi. Studenci zrzeszeni w SZSP na wiecach opowiedzieli się za strajkiem i czynnie działają na jego rzecz. Natomiast Komitet strajkowy powołany przez członków Niezależnego Zrzeszenia Studentów nie wyraził zgody na udział w jego strukturach członków SZSP. Rozmowa z dziekanem wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesorem Wojciechem Łączkowskim na temat strajków studenckich na uczelni.