Historia współczesna - Wspomnienia PPR-owców

Rejestracja spotkania członków Polskiej Partii Robotniczej, którzy wspominają tworzenie komórki PPR na terenie huty Ferrum (huta żelaza w Katowicach). Po II wojnie światowej spółka Ferrum została znacjonalizowana i weszła w skład resortu hutnictwa. Na przełomie lat 60. i 70. przeprowadzono jej modernizację. Pierwszym zadaniem komórki PPR było uruchomienie huty i rozpoczęcie produkcji. Drugim zadaniem było zapewnienie wyżywienia pracownikom huty. Pierwszym uruchomionym wydziałem była stalownia, następnie powstała śrubiarnia. W hucie zorganizowano stołówkę dla pracowników, jako pierwszej, uruchomiono wczasy pracownicze. Powstał dom wczasowy w Wiśle Głębcach. Później uruchomiono przedszkole.