Literatura i prasa - KEN

Film z cyklu "Antykwariat", poświęcony najciekawszym literackim eksponatom oraz inny papierowym zabytkom kultury materialnej i historii Polski. W tym odcinku zaprezentowany zostaje dorobek wydawniczy polskiej reformy szkolnictwa w XVIII w. Przedstawione zostają najprężniej działające oficyny wydawnicze, najznamienitsze podręczniki przeznaczone dla szkół narodowych Polski i Litwy oraz sylwetki polskich mężów stanu, którzy podjęli trud ujednolicenia systemu oświatowego Korony i Litwy. Filarem reformy edukacji było jedno z ciał wykonawczych Komisji Edukacji Narodowej, a mianowicie Towarzystwo do ksiąg elementarnych, które we współpracy z polskimi i zagranicznymi twórcami, stworzyło jednolite podręczniki do wszystkich przedmiotów uczonych w szkołach. Nie bez znaczenia były także liczne i systematyczne kontrole i wizytacje przeprowadzane polskich placówkach edukacyjnych wszystkich szczebli. 29 września 1780 r. wprowadzono oficjalnie reformę w Akademii Krakowskiej - powstały tzw. kolegia - fizyczne, lekarskie, prawne, biologiczne, odpowiadające dawnym wydziałom, choć o innym programie nauczania. Przy Szkole Głównej Koronnej - podobnie jak przy Szkole Głównej Litewskiej - utworzono specjalne seminaria kształcące przyszłych nauczycieli dla zreformowanych szkół średnich, a kandydatom do nich Komisja zapewniła stypendium - rzecz na owe czasy niezwykłą.