Literatura i prasa - Kształt kultury polskiej

Dyskusja o kształcie kultury polskiej, mechanizmach służących jej rozwojowi i kwestii demokratyzacji życia kulturalnego, w krakowskiej siedzibie Związku Literatów Polskich. Uczestnikami dyskusji są: Jerzy Turowicz, Maciej Szumowski, Jan Pieszczachowicz, Marek Skwarnicki i Stanisław Balbus. Rozmówcy podejmują m.in. zagadnienia odrębnych nurtów w kulturze polskiej, wynikających z odmiennych podstaw światopoglądowych i braku dialogu między nimi oraz tłumienia dyskusji polemicznej w Polsce powojennej. Ponadto rozważają problem języka używanego w kulturze, kwestii konfrontacji ideowej i światopoglądowej oraz potrzebie większej autonomii. Na koniec problem funkcjonowania cenzury, roli partii oraz zasad funkcjonowania czasopism.