Literatura i prasa - Związki Jana Kochanowskiego z Poznaniem

Reportaż o związkach Jana Kochanowskiego z Poznaniem. Redaktor Adam Kochanowski rozmawia z kustoszem Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu - księdzem Konradem Lutyńskim o zbiorach muzeum. Wśród starodruków na szczególną uwagę zasługuje Księga Recepcji i Instalacji, zawierająca zapis o uroczystym przyjęciu Jana Kochanowskiego do kapituły katedralnej. Ksiądz Lutyński opowiada też o godności prepozyta kapituły katedralnej w Poznaniu, jaką Jan Kochanowski piastował w latach 1564-1574, prezentuje dowody tej działalności.