Literatura i prasa - Ryszard Krynicki

Spotkanie z poetą Ryszardem Krynickim. Ryszard Krynicki, urodzony w 1943 roku, zaliczany jest do poetów Nowej Fali. Nowa Fala skupiała poetów debiutujących w II połowie lat 60. XX wieku, dla których przeżyciem pokoleniowym był Marzec 1968 i Grudzień 1970. Poeta (w swoim gabinecie) czyta kilka swoich wierszy i mówi, czym jest dla niego poezja. Tytuły wierszy: „Mówiąc”, „Skąd mogę wiedzieć”, „Bezsenność”, „Ale nade wszystko”, „Sam wiesz najlepiej”, „Minionej nocy”.