Ludzie i ich historie - Dawniej na Górnym Śląsku

Spotkanie i wspomnienia starszych mieszkańców Śląska o wydarzeniach z początku XX wieku. Uczestnicy reportażu, w śląskich strojach, oglądają album ze zdjęciami, mówią o miłości do Polski, wspominają mobilizację mężczyzn przed wybuchem powstania i walkę w I powstaniu śląskim w 1920 roku. Biesiada przy krupniokach i piwie. Opowiadają ciekawe historie o walkach powstańczych, anegdoty o żołnierskiej kuchni i o pędzeniu bimbru. Śpiewają pieśni powstańcze, przyśpiewki ludowe. Mówią o dawnym Śląsku.