Ludzie i ich historie - Hobby za wszelką cenę

Bioinżynier, szef zespołu naukowo - badawczego w łódzkim zakładzie produkującym protezy naczyń krwionośnych, kości czaszki, ścięgien, mięśni itp. jest jednocześnie muzykiem grającym na instrumentach klawiszowych w nocnych lokalach. Muzyka pozwala mu „lepiej zrozumieć życie i siebie w tym życiu”, jest próbą oderwania się od codzienności i złagodzenia napięcia, jakie towarzyszy pracy naukowej pracy. Hobby daje mu szczęście, ale – jak sam przyznaje – być może jest także przejawem jego egoizmu, bowiem muzyce poświęca się „za wszelką cenę”.