Ludzie i ich historie - Janusz Porowski

Reportaż z cyklu „Spotkania”, poświęconego rozmowom z nietuzinkowymi ludźmi, osobistościami ze świata nauki, kultury i polityki. Bohaterem tego odcinka jest prof. Janusz Porowski, inżynier chemik i specjalista w zakresie projektowania technologicznego. Wychowanek szkoły prof. Bretschneidera koncentruje swoje prace naukowo-badawcze wokół problemu otrzymywania tlenku glinu z surowców krajowych. Opracował on liczne technologie dokumentujące otrzymywanie m.in. siarczanu glinu, bezwodnego siarczanu glinowego, siarczanu amonowego, technikę otrzymywania miedzi metodą ekstrakcyjną i wiele innych.