Ludzie i ich historie - Pole moje zielone

Pole moje zielone - to wiersze, których autorem jest rolnik. Mężczyzna recytuje swoje utwory, a filmowe zdjęcia z pól, obejścia i wnętrza domu ilustrują codzienne zajęcia rolnika i jego żony. Bohaterowie reportażu są portretowani m.in. przy spisywaniu rozchodu i przychodu swojego gospodarstwa, porządkowaniu obejścia, ostrzeniu kosy, wieszaniu prania. Rolnik czyta pismo, w którym prosi władze związkowe o pomoc w nabywaniu węgla, podkreśla swoją wdzięczność za rentę i ubezpieczenie rolnicze, jakie otrzymał za przekazanie gospodarstwa rolnego.