Miasta - Ciuchcią wokół Krakowa

Film z cyklu „Kraków mało znany”. Opowieść Stanisława Broniewskiego, znawcy dawnego Krakowa, o trasie dawnej kolei obwodowej, która wychodziła z Dworca Głównego, biegła na zachód i objeżdżała cały Kraków po trasie dzisiejszej Alei Trzech Wieszczów, czyli drugiej obwodnicy. Miała przystanek u wylotu ulicy Zwierzynieckiej, przechodziła przez Most Dębnicki, który był jednocześnie kolejowym i drogowym mostem, przez całe Dębniki i łączyła się z trasą kolejową, idącą z Płaszowa na stacji Podgórze - Bonarka i biegła na południe w kierunku Zakopanego. Wspomnienie przyczyn powstania kolei ze względów militarnych, strategicznych.