Miasta - Gdańsk

Gdańsk ma ponadtysiącletnią historię. Miasto odwiedziło 13 polskich monarchów, Kazimierz Jagiellończyk dodał do herbu królewską koronę. Miasto otrzymało liczne przywileje i w XVI wieku było jednym z największych i najbogatszych portów w Europie. Upadek Rzeczypospolitej oznaczał upadek Gdańska, władze pruskie zabrały miastu samorząd, miasto stało się miejscem koszar, pruskich urzędów i prowincjonalnym portem na Bałtyku.