Miasta - Gidle - Chrońmy zabytki

Gidle - miejscowość województwa częstochowskiego z zachowaną architekturą drewnianą, sakralną i mieszkalną jest celem telewizyjnej wędrówki, podczas której staramy się popularyzować najcenniejsze zabytki regionu. Prezentujemy w materiale Kościół i Klasztor Dominikanów, Kościół Magdaleny i Kościół Kartuzki. Przewodnik wspomina ciekawostki, że w Gidlach mieszkał ojciec Władysława Reymonta. Stanisław Szukalski - rzeźbiarz, który w swoich listach do Gidlan dowodzi, że Gidle jest starą miejscowością co najmniej jak Biskupin. Zabytek ewenement w skali kraju to drewniany kościół p/w św. Marii Magdaleny, który powstał w XV w. obiekt nawiązuje do architektury sakralnej budowanej na Śląsku wyznacznikiem tego są otaczające kościół tzw. soboty. Konserwator zabytków mówi na temat: jak zachować starą zabytkową drewnianą architekturę typu gospodarczego.