Miasta - Szansa

Film z cyklu „Portret miasta” o produkcji krzemu półprzewodnikowego w Zakładach Azotowych w Tarnowie. Tarflen jest nazwą polską, a teflon jest nazwą zastrzeżoną przez firmę Du Pont. Jest to tworzywo, które pozwala rozwinąć przemysł maszynowy, elektrotechniczny, pomiarów i automatyki oraz chemiczny. Na zdjęciach obserwujemy próbę wytrzymałości tworzywa teflonowego, przeprowadzaną przez pracownicę Zakładów Azotowych. Inny pracownik informuje o licznych zastosowaniach tarflenu - produkcja uszczelek, pierścienie do kompresorów, świece porolitowe, służące do filtracji gazów i cieczy, zastosowanie w gospodarstwie domowym do pokrycia naczyń tj. patelnie, garnki. Opowieść pracowników ośrodka badawczego Zakładów Azotowych o pracy nad technologią pozyskiwania polimeru. We wszystkich krajach wysokorozwiniętych próby produkcji teflonu kończyły się eksplozją, połączoną ze śmiertelnymi wypadkami.