Miasta - Tajne uniwersytety

Film z cyklu „Portret miasta”. W 1939 roku niemieccy okupanci aresztowali i uwięzili w obozach koncentracyjnych ponad 180 uczonych i pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Górniczej (obecnie AGH). Mimo zamknięcia uczelni, od 1942 roku zorganizowano w Krakowie tajne nauczanie. Korzystało z niego ponad tysiąc osób. Rektorem Tajnego Uniwersytetu Jagiellońskiego został profesor Władysław Szafer. Pracowały wszystkie wydziały. Zajęcia odbywały się w prywatnych mieszkaniach.