Morza i rzeki - Flisacy znad Drawy

Nadleśnictwo Wołogoszcz nad Rzeką Drawą. Binduga - stocznia rzeczna. Rzeczni marynarze: Maciek Musiał, Józef Nieradka, Henryk Rychik wiążą tratwy. Rozpoczyna się spływ tratwy w dół rzeki, płynie niesiona prądem Drawy. Rzeczni marynarze rozpalają ognisko na tratwie, przygotowują posiłek i kawę zbożową. Tratwa dopływa do brzegu, trwa rozbiórka tratwy. Powrót marynarzy rzecznych do Osieczna.