Morza i rzeki - Morski weteran

Opowieść o parowcu „Sołdek”, który był pierwszym statkiem zbudowanym w Polsce po II wojnie światowej. Masowiec „Sołdek” powstał w Stoczni Gdańskiej, ale jego macierzystym portem został Szczecin. Nazwę swoją zawdzięcza ówczesnemu przodownikowi pracy w Stoczni Gdańskiej, Stanisławowi Sołdkowi, którego żona Helena, została matką chrzestną statku. Film rozpoczyna się się od wizyty w duńskim porcie Randers, a kończy się uroczystością na Wałach Chrobrego w Szczecinie z okazji tysięcznego rejsu, gdzie nadano statkowi Order Sztandaru Pracy. Historia powstania statku, odbytych rejsów. W filmie wykorzystano zdjęcia archiwalne WFD, które ilustrują wspomnienia budowniczych, kapitanów i załogi statku.