Muzyka - Jej wysokość symfonia

Audycja z cyklu „Słuchamy i patrzymy”. Symfonia to wieloczęściowy utwór muzyczny przeznaczony na orkiestrę. Symfonia jest to reprezentatywny gatunek muzyki orkiestrowej. Zbudowana jest zwykle z czterech, a czasem trzech skontrastowanych części. Części skrajne mają żywy charakter i szybkie tempo, część środkowa jest bardziej refleksyjna i utrzymana w wolnym tempie. W czteroczęściowej (klasycznej) symfonii przed finałem występuje jeszcze część taneczna, którą jest menuet lub scherzo. Pierwsze symfonie powstawały w okresie klasycyzmu. Fragment występu Orkiestry Rozrywkowej Big Band pod dyrekcją Ireneusza Wikarka.