Muzyka - Kompozytor Henryk Mikołaj Górecki

Józef Powroźniak, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach (1951 - 1963), wspomina Henryka Mikołaja Góreckiego przyjętego na studia w 1955 roku. Na jego wybitne zdolności zwrócił uwagę profesor Bolesław Szabelski. Gdy Górecki był na III roku uczelnia zorganizowała mu koncert kompozytorski. Została wtedy wykonana m.in. „Sonata na dwoje skrzypiec” (1957). Utwór zaszokował wszystkich nowatorstwem. Także kompozycje, które przygotował Górecki na egzamin dyplomowy wywołały żywą dyskusję. W efekcie uczelnia przyznała mu dyplom z najwyższym wyróżnieniem.