Muzyka - Pod dyrekcją inżyniera

Sylwetka magistra inżyniera Jana Szyrockiego, starszego asystenta w Instytucie Politechniki Szczecińskiej oraz założyciela Chóru Akademickiego Politechniki Szczecińskiej, dyrygenta i dyrektora artystycznego CHAPS. W repertuarze chóru ponad 250 utworów, od dawnej muzyki polskiej, po utwory kompozytorów tekstów polskich i obcych. Dyrygent zwraca uwagę dynamiką i precyzją w prowadzeniu zespołu, i niezwykłą wprost pamięcią muzyczną. Na koncertach nigdy nie korzysta z partytury. Szyrocki nie poprzestał na Chórze Politechniki, z jego inicjatywy powstały przed laty: Międzyszkolny Chór Chłopięcy Szczecińskie Słowiki i zespół wokalny Berżeretki. Ilustracją reportażu są fragmenty próby, fragmenty utworów w wykonaniu chóru m.in. „Stabat Mater” Krzysztofa Pendereckiego oraz fragmenty występów chóru Szczecińskie Słowiki i zespołu Berżeretki.