Muzyka - Rytmy Młodych - Jarocin '80

Impresja filmowa z 1. Ogólnopolskiego Przeglądu Muzyki Młodej Generacji w Jarocinie w 1980 roku. Wcześniej impreza w Jarocinie nazywała się Wielkopolskie Rytmy Młodych. Muzyka Młodej Generacji to nurt muzyczny obecny w polskiej muzyce rockowej pod koniec lat 70. XX wieku. Miał on charakter organizacyjny i promocyjny, nie zaś stylistyczny, gdyż skupiał zespoły rockowe z różnych gatunków muzycznych. W 1980 roku organizatorami Festiwalu zostali Jacek Sylwin i Walter Chełstowski. Fragmenty koncertu zespołów muzycznych, publiczność, tańcząca młodzież. Rozmowa z menadżerem muzycznym Jackiem Sylwinem o Muzyce Młodej Generacji i jej odbiorcach.