Przejdź do treści
ograniczenie wiekowe - 12 lat

Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy - odc. 8, Dzięki ci, Żelazny Kanclerzu (format oryg.)

Lata siedemdziesiąte XIX wieku to okres osławionego Kulturkampfu, czyli nasilenia polityki antypolskiej i germanizacyjnej. Księża są prześladowani. Ze szkół i sądownictwa ruguje się język polski. Władysław Frankowski jest nauczycielem w Śremie. Ponieważ odmawia nauczania religii w języku niemieckim, zostaje wydalony ze szkoły...

Ze względów licencyjnych materiał jest niedostępny w Twoim kraju

Odcinki

Zobacz także: seriale