Przejdź do treści
ograniczenie wiekowe - 12 lat

Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy - Odc.2, Lancet i pług

Połowa lat trzydziestych XIX wieku. W Poznaniu dochodzi do aresztowań młodzieży polskiej, oskarżanej o dążenia do obalenia rządów pruskich. Coraz więcej ludzi uważa, że najbardziej słuszną drogą, by zachować polskość pod zaborem jest praca - w majątkach ziemskich, rozwój polskiego przemysłu i handlu. Tymczasem w zaborze rosyjskim wybucha powstanie. Chociaż hrabia Chłapowski uważa, że nie ma ono większych szans, to wraz z innymi przedziera się przez granicę, by wziąć udział w walce.

Ze względów licencyjnych materiał jest niedostępny w Twoim kraju

Odcinki

Zobacz także: seriale