Nauka, szkoły i uczelnie - Alma Mater Silesiensis

Powstanie i działalność Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wypowiedzi studentów, spotkanie Senatu Uniwersytetu Śląskiego, wypowiedź profesora Konstantego Grzybowskiego na temat powstania uczelni. Rynek w Katowicach, ulica Bankowa, rozmowa z Kazimierzem Popiołkiem, pierwszym rektorem uniwersytetu. Budowa akademików w Katowicach Ligocie, ulica Studencka. Wywiad z architektem, Wacławem Lipińskim, jednym z projektantów Uniwersytetu. Wypowiedzi osób z różnych środowisk na temat powstania uczelni.