Nauka, szkoły i uczelnie - Wojewódzka Trybuna Pomysłów

Felieton o Wojewódzkiej Trybunie Pomysłów, której celem jest ożywienie działalności placówek kulturalnych w województwie śląskim. Wymiana doświadczeń działaczy kulturalno - oświatowych, upowszechnienie najciekawszych inicjatyw, sprzyja rozwijaniu inwencji twórczej. Na giełdę Trybuny Pomysłów zgłaszano propozycje z całego województwa. Przyjęto ponad 40 projektów imprez, programów i akcji kulturalnych. Wśród zgłoszonych projektów: pomysł z Dąbrowy Górniczej, gdzie założono Międzyszkolny Klub Miłośników Muzyki, propozycja spojrzenia na teatr poprzez obiektyw fotoamatora czy popularyzacja muzyki poważnej w szkole podstawowej w Jejkowicach koło Rybnika, gdzie odbywają się wieczorki muzyczne. Studencki Klub Spirala z Gliwic wniósł spore ożywienie na giełdę, gdzie zorganizował urozmaicony i różnorodny pokaz swojej działalności. Z kolei Klub Twórców Ludowych z Grodźca przedstawia swoje ludowe pomysły. Giełdzie towarzyszyły występy najlepszych zespołów amatorskich z całego województwa, wystawa prac plastyków amatorów oraz jarmark artystycznych wyrobów ludowych.