Nauka, szkoły i uczelnie - Droga do teatru

Film pokazuje jak wygląda studiowanie w Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. Kamera podąża za studentami od drzwi głównych szkoły poprzez kolejne sale, na których odbywają się lekcje żywego słowa, baletu, ruchu scenicznego, charakteryzacji, szermierki, gry aktorskiej aż po bibliotekę i scenę, na której trwa próba do spektaklu "Król Ubu". Wypowiedzi studentów o tym, że studia są ciężkie, wymagają nieustannej pracy nad sobą. Z ust Tomasza Borkowego padają słowa, które stale słyszą od wykładowców: "3% talentu, 5% szczęścia, 92% pracy z tego może być dopiero aktorstwo". Rektor PWST, Jerzy Krasowski podkreśla, że szansa twórczości wypływa nie tylko z umiejętności profesjonalnych, ale też z możliwości ogarniania zjawisk świata współczesnego i rozumienia tego świata. Wtedy istnieje zwiększona szansa, że twórca może stać się artystą. Artysta teatru musi mieć świadomość na jakim świecie żyje, jacy ludzie go otaczają i jakie związki między nimi zachodzą.