Nauka, szkoły i uczelnie - Dyro

Sylwetka cenionego pedagoga i wychowawcy młodzieży, dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu - Stanisława Żygadło. O wieloletnim dyrektorze liceum, jego pracy wychowawczej, która przynosi wymierne korzyści w życiu jego wychowanków, mówią uczniowie i ich rodzice. Dyrektor Żegadło wraz ze swoimi uczniami podkreśla rolę wzajemnego zaufania w rozwiązywaniu trudnych problemów. Pedagog dzieląc się opowieściami o wielu sukcesach wychowawczych, podpowiada skuteczne metody rozwiązywania trudnych konfliktów. Przedstawia swój pogląd na rolę wychowawcy młodzieży.