Nauka, szkoły i uczelnie - Tadeusz Banachiewicz

Audycja z cyklu "Głowy Podwawelskie" o profesorze Uniwersytetu Jagiellońskiego, Tadeuszu Banachiewiczu, dyrektorze Obserwatorium Astronomicznego UJ. Twórcy przełomowych badań w dziedzinie astronomii, matematyki, geodezji. Autor audycji kreśląc postać wybitnego naukowca, którego dokonania odegrały kluczową rolę w rozwoju wielu dziedzin nauki, koncentruje się w szczególności na jego osiągnięciach naukowych w dziedzinie astronomii. Mowa między innymi o profesorze jako twórcy programu systematycznej obserwacji gwiazd zmiennych zaćmieniowych, autorze słynnej metody obliczeniowej umożliwiającej rozwiązanie wielu problemów z dziedziny astronomii, geodezji, mechaniki, matematyki nazwanej przez jego twórcę "rachunkiem krakowianowym". W audycji Krakowskie Obserwatorium Astronomiczne - plener i wnętrza, pamiątki po profesorze, fotografie z okresu młodości i działalności naukowej. Zdjęcia planet i gwiazd.