Nauka, szkoły i uczelnie - 50. rocznica Liceum w Rybniku

Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku. Pierwsi uczniowie zasiedli tu w ławach szkolnych 50 lat temu. Gimnazjum Państwowe, bo tak brzmiała pierwotna nazwa szkoły otwarło swoje podwoje w wrześniu 1922 roku, tuż po przyłączeniu tej części Górnego Śląska do Polski. Liceum obecnie. Tematem lekcji historii są powstania śląskie, to one przecież wraz z plebiscytem w 1921 roku zadecydowały, że ziemia rybnicko - wodzisławska powróciła do macierzy. Historię gimnazjum rozpoczęli śląscy powstańcy, potem ich synowie i córki zapisywali piękne karty w kronice szkoły. Jednym z jej wychowanków jest pracownik naukowy Instytutu Śląskiego dr Alfred Mura, który wypowiada się na temat historii szkoły oraz jej roli w okresie międzywojennym. Prezentuje stare zdjęcia z uroczystości nadania szkole imienia Powstańców Śląskich.