Niecodzienne historie - Jeden dzień Henryka

Henryk Victorini, niezwykła postać, jeden z pierwszych osadników w Bieszczadach. Osiedlił się tutaj w 1956 roku. Prowadził stanicę turystyczną w Sokolem, a jej bazę stanowił dawny pałacyk. Wraz z powstaniem zbiornika wodnego na Solinie teren wsi Sokole został zalany. Z materiałów pozostałych po rozbiórce pałacyku Victorini zbudował dom, który do dzisiaj jest jedyną pamiątką po nieistniejącej już wsi. Bohater filmu nadal prowadził gospodarstwo i hodowlę bydła i koni, działał też na rzecz ochrony bieszczadzkiej przyrody. Film przedstawia jeden dzień z jego życia.