Niecodzienne historie - Kim jesteś kapitanie? – cz. 1

Audycja z cyklu: Kim jesteś kapitanie? Legenda o ukryciu złota w Sudetach w czasie II wojny światowej przez Niemców, po dziś dzień fascynuje wiele osób. Niemal od zakończenia wojny i przybycia na Ziemie Zachodnie pierwszych polskich osadników, podejmowane były próby wyjaśnienia tej zagadki i odnalezienia mitycznego depozytu. Zadania tego podjęła się również wrocławska ekipa telewizyjna, która na początku lat 70. XX wieku podjęła próbę wyjaśnienia sprawy, po wieloletnich poszukiwaniach w terenie i w archiwach. Kluczem do rozwiązania tajemnicy miała być osoba Herberta Klose, byłego kapitana policji niemieckiej lub jak twierdzi on sam kapitana Wehrmachtu, obecnie weterynarza i rolnika, mieszkającego od zakończenia wojny w jednej z dolnośląskiej wsi. Dowody zachowane w archiwum wskazują, że mężczyzna brał udział w deponowaniu wrocławskiego złota. Redaktorzy udali się na rozmowę do potencjalnego świadka wydarzeń. Ten jednak niechętnie mówi o minionych wydarzeniach, zasłaniając się brakiem pamięci bądź niewiedzą. Dopełnieniem jego wypowiedzi są rozmowy: z pułkownikiem Władysławem Jarominem, który w latach 40. i 50. , z ramienia polskiego kontrwywiadu zajmował się badaniem i rozszyfrowywaniem byłej wrocławskiej placówki wywiadu niemieckiego oraz Franciszkiem Jaszczukiem, od 1915 roku jest mieszkańcem Wrocławia. Autorzy reportażu przedstawiają historię nierozwiązanej tajemnicy ukrycia wrocławskiego złota oraz aktualny stan badań w tej sprawie. Ilustracją wypowiedzi są archiwalne materiały filmowe i ikonograficzne z okresu II wojny światowej.