Niecodzienne historie - Lenin w Poroninie

Włodzimierz Lenin przebywał w Krakowie i na Podhalu w latach 1912 - 1914. Poszukiwany przez tajną policję znalazł bezpieczne schronienie w Małopolsce. Było to miejsce na tyle bliskie granicy, że pozwalało rewolucjoniście pozostawać w kontakcie z towarzyszami w Rosji, którzy też odwiedzali go w Poroninie. Lenin nawiązywał kontakty z miejscową ludnością i urządzał wycieczki w Tatry. Na Podhalu był postrzegany jako literat, publicysta. - Był bardzo przychylny do ludzi - wspomina mieszkaniec Poronina. Kiedy w sierpniu 1914 roku aresztowano Lenina jako rosyjskiego szpiega i osadzono w austriackim areszcie, w jego obronie stanął m.in. poeta Jan Kasprowicz. W wyniku interwencji rewolucjonista został zwolniony i wyjechał do Szwajcarii. Po II wojnie światowej w budynku karczmy w Poroninie, gdzie bywał polityk, utworzono muzeum. Spotkanie Lenina i Kasprowicza w 1914 roku wspomina żona poety: - Spotkało się dwóch ludzi, którym przyświecała ta sama idea: sprawiedliwości i dobra człowieka, tylko jeden walczył o nią na drodze rewolucji, a drugi w swojej twórczości. W filmie wykorzystano wspomnienia Marii Kasprowiczowej, żony poety.