Niecodzienne historie - Po drodze im było

Film z cyklu: Szansa. W związku z wyeksploatowaniem kopalni Piaseczno podjęto decyzję o zorganizowaniu przy pomocy żołnierzy Wojska Polskiego bardzo śmiałego przerzutu koparki przez Wisłę i jej powtórnego włączenia do eksploatacji w kopalni Machów. W filmie pokazano zdjęcia, obrazujące budowę mostu przez żołnierzy Wojsk Komunikacyjnych i wypowiedzi płk. Józefa Czeczotki na temat przewidywań pogodowych, które się nie sprawdziły i przyszła powódź, która wymusiła organizowanie całej pracy od początku. Wizytacja robót przez gen. Mieczysława Obiedzińskiego. Rozmowa z kierownictwem kombinatu Siarkopol o przewidywanych kosztach przerzutu koparki, olbrzymiej maszyny marki Skoda o wadze 1356 ton, wysokości 10 - piętrowego wieżowca - 31 m, szerokości 24 m, długości ponad 60 m. Każda z 4 par jej gąsienic ciśnie na most z siłą kilkuset ton. Kolos jest w zasadzie nierozbieralny, ale za to może fedrować w jednym miejscu 30 lat. W Piasecznie pracował już 10. W filmie wypowiedzi dyrektorów Siarkopolu, dotyczące sposobów wydobycia siarki, miejsca Polski w światowej produkcji tego surowca i eksportu na rynki światowe. Hasła "Siarka polskie złoto" i "15 lat polskiej siarki", ekscytujący moment przeprawy koparki przez Wisłę. Radość, gratulacje, życzenia "żeby dobrze fedrowała" wśród żołnierzy i pracowników Siarkopolu. Gratulacje generała Obiedzińskiego dla żołnierzy i ich pamiątkowe zdjęcie przy koparce. Na koniec wypowiedź płk. Czeczotki, który mówi o satysfakcji zmieszanej ze smutkiem, bo dzieło żołnierzy - most, nie będzie dalej służył, ale zostanie rozebrany. Film kończą obrazy wysadzanego mostu na Wiśle.