Niecodzienne historie - Obóz rehabilitacyjny

Felieton o obozie rehabilitacyjnym Towarzystwa Walki z Kalectwem w Koninie. Prezentuje nietypową formę rehabilitacji przez obozy harcerskie. Wypowiedź doktora Piotra Janaszka, ucznia profesora Wiktora Degi, specjalisty rehabilitacji i harcmistrza ZHP na temat usprawniania, usamodzielniania i uzdrawiania dzieci z dysfunkcją ruchu. Dzieci niepełnosprawne w mundurkach harcerskich na obozie. Gry i zabawy oraz wspólne śpiewanie piosenek „Słoneczko” i „Kapela”.