Oczami cenzora

Film o mechanizmach zakłamania, które było jednym z filarów partyjnej władzy i o pokonywaniu strachu wmontowanego w układ wielostopniowej cenzury. Bohaterami filmu są fotoreporterzy byłej Centralnej Agencji Fotograficznej. Ponad 250 nigdy nie publikowanych fotografii pokazanych zostało w warszawskiej Zachęcie na wystawie „Zakazane zdjęcia”. Fotografie prezentują polską rzeczywistość w latach 1956 - 1989, są krótką historią PRL widzianą oczami fotoreportera dokumentalisty. Zdjęcia zatrzymane przez cenzurę odkładano do zamkniętego archiwum nr 2. Z 16-tu ksiąg rejestrowych ocalało jedynie pięć.

Ze względów licencyjnych materiał jest niedostępny w Twoim kraju