Ośmiornica walcząca

Tytułowa „Ośmiornica” to kryptonim esbeckiej działalności mającej
na celu zlikwidowanie Solidarności Walczącej. Polowanie na nią trwało 8 lat.
Niesłusznie i negatywnie określana mianem „politycznej ekstremy”,
nie uczestniczyła w obradach Okrągłego Stołu i nie brała bezpośredniego
udziału w walce o władzę. Zaangażowani w nią ludzie
w okresie stanu wojennego i tuż po nim starali się upowszechnić
prawdę o nieludzkim systemie, przekonując Polaków,
że tylko pełna suwerenność państwowa może zmienić
ich sytuację i wzywając do aktywnego oporu wobec władz stanu wojennego.

Ze względów licencyjnych materiał jest niedostępny w Twoim kraju