Przyłbice i kaptury - odc. 3/9 – Pożoga

Oberżysta Marcin pomaga Czarnemu dostać się na służbę do kupca Petera Vogelwedera, który kieruje siecią szpiegów krzyżackich w Krakowie. Na służbę zostaje też przyjęty Dzieweczka. Pod nieobecność Benka oddział rycerza Sonnenberga napada na Rubież.

Ze względów licencyjnych materiał jest niedostępny w Twoim kraju