Przyłbice i kaptury - odc. 5/9 – W gnieździe wroga

Korzystając z pobytu na dworze Witolda Baldwina von Helwensteina i Heinricha von Warmsdorfa Benko zgłasza się do ich jako Jawnuta z Niemierzy z prośbą o pomoc w pomszczeniu śmierci ojca. Po ucieczce z Krakowa Peter Vogelweder dociera do Malborka.

Ze względów licencyjnych materiał jest niedostępny w Twoim kraju