Relacje reporterskie - 1979-1980 r.

Relacje reporterskie OTV w Łodzi o tematyce społecznej z lat 1979-1980. W odcinku: 1. Uniwersytet Łódzki – rozmowy z kandydatami na studia oraz rektorem Uczelni, prof. Romualdem Skowrońskim, na temat poziomu przygotowania młodzieży do egzaminów; 2. XXXV-lecie Uniwersytetu Łódzkiego – rozmowa z rektorem, prof. Romualdem Skowrońskim, na temat historii Uczelni i jej dorobku, wybitnych wykładowców, kontaktów naukowych z zagranicznymi uczelniami; 3. Akademia w Teatrze Wielkim z okazji XXXV-lecia UŁ; 4. Wizyta nauczycieli akademickich u prezydenta Łodzi Józefa Niewiadomskiego z okazji XXXV-lecia łódzkiego szkolnictwa wyższego; 5. Wręczenie doktoratu Honoris Causa prof. Konradowi Jażdżewskiemu; 6.6. Wizyta doktora Christiana Barnarda w Łodzi – relacja z konferencji prasowej, kardiochirurg przyjechał do Łodzi na zaproszenie prof. Jana Molla; 7. Prace wykopaliskowe archeologów z UŁ w Borownikiach pod Wrocławiem; 8. XXXV-lecie Politechniki Łódzkiej – rozmowa z rektorem o historii powstania Uczelni.