Relacje reporterskie - Pamięć

Reportaż z cyklu "Gorąca linia" o tragicznych wydarzeniach z dnia 02.11.1942 roku. W Tarnogrodzie, podczas okupacji niemieckiej doszło do pogromu ludności żydowskiej. O przebiegu tamtejszych wydarzeń opowiadają naoczni świadkowie. Z nieukrywanym wzruszeniem przywołują w pamięci przebieg tego tragicznego dnia. Świadkowie, którzy zostali przymuszeni do pracy przy zasypywaniu zbiorowych mogił zabitych Żydów, szczegółowo opisują przebieg zdarzenia. Mieszkanka Tarnogrodu pokazując zdjęcia w albumie rodzinnym, opowiada o rodzinach żydowskich, wspominając przy tym swoich szkolnych kolegów i koleżanki ze społeczności żydowskiej. Przywołuje w pamięci rozmowę z jedną z koleżanek tuż przed tragicznymi wydarzeniami. Świadkowie wskazują precyzyjnie miejsce kaźni i miejsce pochówku pomordowanych Żydów - ich współmieszkańców i sąsiadów zarazem. W mieście odbywają się oficjalne uroczystości związane z odsłonięciem pomnika poświęconego pamięci pomordowanych Żydów. W uroczystości udział biorą przedstawiciele społeczności żydowskiej oraz mieszkańcy Tarnogrodu. Fragment modlitwy żydowskiej oraz oficjalne przemówienia uczestników uroczystości.