Relacje reporterskie - Rozmowy przy kupowaniu wideł

Audycja z cyklu "Obiektyw". Problemy rolników i rolnictwa w obliczu braków materiałowych i niemożności produkcyjnej, którymi zazwyczaj tłumaczy się brak nowoczesności technicznej polskiego rolnictwa. Krytyka biurokracji, która wpływa negatywnie na pracę i rozwój rolnictwa. W rezultacie niemożność zakupu podstawowych narzędzi np. wideł, łańcuchów, gwoździ czy lemiesza.