Relacje reporterskie - Czy proces przeciwko miastu

30 maja 1978 r. rozpoczął się przed Sądem Wojewódzkim w Krakowie proces cywilny o zniszczenie koncepcji architektonicznej osiedla Widok. Zamiast planowanej oazy z niecodzienną, wkomponowaną w pejzaż architekturą zbudowano koszmarne bloki, niczym nie różniące się od innych skupisk budynków mieszkalnych. W tym sensacyjnym procesie mgr inż. architekt Krzysztof Bień, który był twórcą projektu osiedla, skarży realizatorów projektu o naruszenie praw autorskich i osobistych. Wraz z nim skarżą Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Helena Taborska, mieszkanka osiedla Widok. Pozwanymi są Skarb Państwa w osobie prezydenta miasta Krakowa, Inwest Projekt oraz architekt Kazimierz Chodorowski, który na polecenie swych pracodawców zmienił projekt mgr. Bienia. Ten precedensowy proces ma ogromne znaczenie dla przyszłości architektury, dla rangi architekta jako twórcy i dla każdego z nas. Wszak domy, które dziś budujemy przetrwają jako dokument naszej społecznej wyobraźni co najmniej 100 lat. Jest to proces przeciwko bylejakości rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych, przeciwko uciążliwościom życia codziennego na osiedlu. W programie fragmenty rozprawy sądowej, wypowiedzi architekta Krzysztofa Bienia, przedstawicieli Komitetu Osiedlowego, mieszkanki Heleny Taborskiej, przedstawiciela Inwest Projektu, mowy adwokatów obu stron sporu.