Relacje reporterskie - Proces przeciwko Hucie Aluminium - Skawina

Audycja z cyklu "Obiektyw" Zapis konfliktu pomiędzy mieszkańcami Borku Szlacheckiego, a zarządem Huty Aluminium w Skawinie. Spór dotyczy skażeń środowiska naturalnego oraz szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzi zamieszkałych wokół huty, fluoru wodoru, składnika gruzu z wanien elektrolitowych, który wykorzystano do utwardzania okolicznych dróg. Rozmowy z mieszkańcami wsi oraz przedstawicielami huty i naczelnikiem gminy na temat zaistniałej sytuacji. Autor reportażu stawia pytanie, w jaki sposób dopuszczono do skażenia i dlaczego żadna z powołanych do tego instytucji nie zapobiegła nieodwracalnym zmianom w zdrowiu i dobytku okolicznych mieszkańców.