Relacje reporterskie - Karol Estreicher o Leonie Chwistku

Audycja z cyklu "Sygnały" Miniwykład prof. Karola Estreichera (1906 - 1984) - historyka sztuki o twórczości Leona Chwistka (1884 - 1944) - malarza, filozofa i pedagoga. - Chwistek, który wyszedł z formizmu, stworzył potem własną teorię, którą nazwał strefizmem. Był przekonany, że pewna kalkulacja myślowa w obrazie: wyliczanie, geometria, stylizowanie jest konieczne, ażeby malarz obok tego, że kolorystycznie powinien być silny, mógł wypowiedzieć się rysunkowo. Sądzę, że i portrety Chwistka budzą duże zainteresowanie. Miał wielki dar chwytania podobieństwa - mówi prof. Estreicher. W materiale filmowym obrazy artysty.