Relacje reporterskie - Spotkanie z Wałęsą, Minister Kacała, Bogdan Lis. Solidarność - strajk okupacyjny w Rzeszowie

Audycja z cyklu "Kronika" Relacja z 6. dnia rozmów komisji rządowej z komitetem strajkowym rolników, którzy od 2 stycznia 1981 roku, prowadzą akcję protestacyjną w siedzibie byłej Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Rzeszowie. W rozmowach uczestniczy wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ "Solidarność" Bogdan Lis, na obrady przybywa również przewodniczący NSZZ "Solidarność" Lech Wałęsa. Celem rozmów prowadzonych w zespołach roboczych jest zredagowanie projektu protokołu końcowego. Dotychczas parafowano punkt porozumienia dotyczący gwarancji bezpieczeństwa uczestnikom strajku. Zespoły przygotowują do parafowania projekt porozumienia dotyczący problematyki gospodarowania ziemią, m.in. strajkujący domagają się zlikwidowania przymusowej wymiany gruntów rolnych, a także zrównania w opłatach i zobowiązaniach wobec państwa sektora uspołecznionego i indywidualnego. W Rzeszowie na czele komisji rządowej stoi wiceminister rolnictwa Andrzej Kacała.