Relacje reporterskie - Wałęsa w HiL

Audycja z cyklu "Kronika" Relacja ze spotkania przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Lecha Wałęsy z członkami związku w Hucie im. Lenina w Krakowie, w listopadzie 1981 roku. Spotkanie prowadził Mieczysław Gil. Lech Wałęsa odpowiadał na pytania dotyczące aktualnej sytuacji w kraju, działalności związku, strajków, problemów różnych grup społecznych oraz rozmów przedstawicieli "Solidarności z władzą. Przewodniczący NSZZ Solidarność mówił m.in.: o swoich spotkaniach z załogami zakładów pracy, załatwianiu ich problemów, szukaniu kompromisu w negocjacjach z rządem, problemach polskich rolników, kartkach żywnościowych, kontroli mięsa sprowadzanego ze Związku Radzieckiego.