Relacje reporterskie - Bandera z Ravensbrück

Audycja z cyklu "Kronika" Wspomnienia Janiny Dębskiej, byłej więźniarki obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Aresztowano ją w lipcu 1944 roku. Była zakładniczką za męża, który pełnił funkcję zastępcy Komendanta Podokręgu Rzeszów Armii Krajowej i poszukiwało go Gestapo. Kobieta mówi o okolicznościach zatrzymania i o pobycie w obozie. Pracując przy segregowaniu rzeczy, zagrabionych w Warszawie podczas powstania, znalazła polską banderę. Ukryła ją w suficie baraku i w ten sposób ocaliła przed spaleniem.