Społeczeństwo - 100 dni i co dalej

Za sto dni matura, a co później? Abiturienci stają przed wyborami, które na zawsze zdeterminują ich życie. Mogą poświęcić się szczytnym ideałom, ale dorastają w świadomości, że zdobycie wymarzonego zawodu nie zabezpieczy im bytu. Prestiż profesji po studiach nie zagwarantuje dobrobytu, chociażby kupna magnetowidu, samochodu, czy działki rekreacyjnej. Choć każde z rozmówców Jadwigi Wileńskiej myśli o dalszym kształceniu, to nie mają wątpliwości, że będą zmuszeni dorabiać po godzinach.