Przejdź do treści
ograniczenie wiekowe - 12 lat

Społeczeństwo - Apostołowie pojednania

Film jest zapisem konfliktu pomiędzy mieszkańcami wsi Ujkowice a osiedlającymi się tam zakonnikami. Mieszkańcy wsi zawiązują komitet protestacyjny. W swoich postulatach nie zgadzają się z obecnością przedstawicieli kościoła prawosławnego na ich terenie. Kwestionują legalność nabycia działki pod budowę, uczciwość jego nabywców. Ważnym elementem tego sporu jest skomplikowana przeszłość historyczna tych ziem. Mnisi − założyciele Prawosławnego Monasteru Św. Cyryla i Metodego przedstawiają w filmie swoje argumenty, zwłaszcza te dotyczące wyboru miejsca na budowany przez nich Monaster.

Odcinki

Zobacz także: perły archiwów